مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط alimoosavi

پخش تلفظ کلمه آزیترومایسین با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی آزیترومایسین
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی آزیترومایسین با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آزیترومایسین

پخش تلفظ کلمه وحدانیت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی وحدانیت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی وحدانیت با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وحدانیت

پخش تلفظ کلمه برهوت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی برهوت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی برهوت با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه برهوت

پخش تلفظ کلمه صلابت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی صلابت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی صلابت با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صلابت

پخش تلفظ کلمه کرنومتر با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی کرنومتر
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی کرنومتر با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کرنومتر

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی سلام با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

پخش تلفظ کلمه ژورنالیستی با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی ژورنالیستی
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی ژورنالیستی با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ژورنالیستی

پخش تلفظ کلمه آتئیست با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی آتئیست
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی آتئیست با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آتئیست

لیست کلمات تلفظ شده توسط alimoosavi

تازه ترین کلماتی که توسط alimoosavi تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای alimoosavi گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی alimoosavi خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .