مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

لیست کاربران تسدا

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط haniyak

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amsde456486

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط lawyer3887

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط asfortes4gmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط limntzri

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط atrintizhoshan

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hediesabzevari5gmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ahraneghab

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fraz

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mmamatina

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohsen2533

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sulaiman

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط firex

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط wlieh

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط setarehghasmi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehrimah

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط yamin

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amshid

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط imara

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط pegah76

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط yaser

9
تعداد تلفظ های بیان شده توسط alimoosavi

6
تعداد تلفظ های بیان شده توسط arnika

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ermianaderi1384gmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط abbasgoodarzi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rezataha42

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mmddddddd

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sisi

7
تعداد تلفظ های بیان شده توسط benyaminmohamadikiya

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط surin

26
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fansinamanovin

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط asmaylghafouri

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط toba

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط saeed77

7
تعداد تلفظ های بیان شده توسط melikakj

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط aaaaaaa

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rezaaa

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط beniamin

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hosseinmir

9
تعداد تلفظ های بیان شده توسط adabi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hosseinakbarikhiyavi

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط samanehghasemi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hamidnsh

40
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sidvahid

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط alifalahi

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط arminrashidi

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط araynzamaniparvargmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ndaezty

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط esmaeil0jannati

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط malakenasr

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط bioversall

8
تعداد تلفظ های بیان شده توسط aidinm

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohamadkareme

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط meysampourallahyar

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ertyqwas3685

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط diiiii

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehyas

6
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hadian

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط melika

2960
تعداد تلفظ های بیان شده توسط seda

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط laith

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hamidyassmin

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohammadeqbal

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sina121

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط adgiudsswe5666

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط marii

14
تعداد تلفظ های بیان شده توسط aryamadel

5
تعداد تلفظ های بیان شده توسط niloofar820

55
تعداد تلفظ های بیان شده توسط zahraafifeh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hadimoradi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohammadrezasoleymani

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط farideh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ghasem137171

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط habibrahmani

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط masoumehgodarzi

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط arasharashi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط delyar

16
تعداد تلفظ های بیان شده توسط tiara00

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehrdad

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط yaselyanivahid

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fari

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sama

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ewmir_gn

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط wolfish

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط kawtharfaraj18gmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 09162927134

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط dorsam12345

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط nsym2764

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rasoul

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط kosar

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohamadali1382

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rahim

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط samanehojaghi2020gmailcom

6
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ammar

6
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sinaarian

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط pouria888

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hastimazhari

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amir__taak

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط keyvan

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rsha

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hadiparkam

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط bahar1381

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط bahare

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hrsamahmdein

5
تعداد تلفظ های بیان شده توسط shayanmasoodi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط abbas1363

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sherafat103

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehrannjzadeh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط maryamkhabjani

11
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fatima2580

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hhaniyehbayat

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahdiehmadani

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط reza_021

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohammadbozar

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط seyedmostafa

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط orsa

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط jehan

10
تعداد تلفظ های بیان شده توسط janan

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط miiszeynqb7581

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط nesa

102
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hkheyrizadeh

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 2560625806

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohamad4585

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط farhadyelgey

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amed

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط qadari

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 000000

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 2790457859

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fatemeh2345

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahdiar

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ousefi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahy

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط elana

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mostafa

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mkhuihgu

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 09373096695

26
تعداد تلفظ های بیان شده توسط abolfazl14

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hadis_1390

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohhamadi

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط farzaneh1378

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط minagh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط banook313

23
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ghazaltavakoli1111

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mkasirloo

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohadeseh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط pshryfy2gmail

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehrdadaaa

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sjnsjdjd

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahdy

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط kowsarktaeh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط torkani2

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط alip

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط shaghayegh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط homan

5
تعداد تلفظ های بیان شده توسط aaaaa

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rostam

11
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehdiirani

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط roxana

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط spourmohammad

8
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rogayehnasiri

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط heli1335

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط maryami

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط iman

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fatemehdataei

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط roham

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fati

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hosseintalaei

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط erfanrajabpour

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط alitaran6

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط neginsheykhi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohamad1375

20
تعداد تلفظ های بیان شده توسط zakariya

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط azadeh

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahan

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط xxxtentasion

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط javadmohammadi

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ferfer

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط roshana

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط movhed2021

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط alii

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohammadparsa_a

5
تعداد تلفظ های بیان شده توسط arsham

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ghasem

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط jewel

14
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ahmadnikrouz

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mmmrrr

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rezagt

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط soheila

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط leilaghotbi75jmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط majidfakkour

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط parya

21
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fghasemi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط alijamali

18
تعداد تلفظ های بیان شده توسط farzane

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط minaheidarnezhad

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rayan

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amirabbas

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ksrhmt

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mu3t4f4

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط noah

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط yasernsness

28
تعداد تلفظ های بیان شده توسط taha

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط farnaz

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ddddd

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط goliy

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hidehhs

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط balochbashir609gmailcom

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fazel

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sinata

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ohammed

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط pppj

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط roghayeh

5
تعداد تلفظ های بیان شده توسط maryam123

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amirhaji

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mamalrahmani

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mehdei80

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sanaymohammadi

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط parmisakbari

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط ghazaleh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rooh

4
تعداد تلفظ های بیان شده توسط etrim110gmailcom

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mantosara_daneshjoo

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط shbn9518

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط army

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط skskskdjj

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط fatemeh7777

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط abolfazlmashmool

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahlaghiasi

41
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mimsad

7
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amin

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط nlyintendo

24
تعداد تلفظ های بیان شده توسط soroushfathi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط erfan

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط leilamoradi2080

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 1150100486

17
تعداد تلفظ های بیان شده توسط kiana

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط zohabaratzadeh1389

20
تعداد تلفظ های بیان شده توسط omidpirgazi

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط amirvosogh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط lham

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mojtabakhosrokhoob

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mobinasaffari20gmailcom

7
تعداد تلفظ های بیان شده توسط azimi

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sadati9886

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohdse

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sara1375

40
تعداد تلفظ های بیان شده توسط negin7

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط j205850

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mona

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط eman

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط rastinazizpour

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 0056137761

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط zohre

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohammadrezaei

40
تعداد تلفظ های بیان شده توسط narges54

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hassanmohammai

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط jabbasz

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hasanhesari

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط bahar

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mohammadali

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط farbod

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط zahraghanbari

33
تعداد تلفظ های بیان شده توسط .1382

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط 989944668907pv9899197856999893

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط zahra1

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط keyvanfakhrazar

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط benyaminamiri

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط pinar

3
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahtab

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط agh

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط sainagoly

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط nillofar

11
تعداد تلفظ های بیان شده توسط leila

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط apptest

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط test

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط hhj

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط nazanin

37
تعداد تلفظ های بیان شده توسط aria

1
تعداد تلفظ های بیان شده توسط mahdi

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط semo65

2
تعداد تلفظ های بیان شده توسط vahid

1646
تعداد تلفظ های بیان شده توسط reyhane

11761
تعداد تلفظ های بیان شده توسط saeid

چرا نیاز به ثبت نام دارم ؟

شما با عضویت توی سایت میتونید کلمات جدید رو تلفظ کنید و برای استفاده ی دیگر کاربران قرار بدید. به این صورت ما میتونیم همه ی کلمات تلفظ شده توسط شما رو توی سایت قرار بدیم