مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط arnika

پخش تلفظ کلمه کوکاکولا با صدای arnika
تلفظ صوتی کوکاکولا
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی کوکاکولا با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کوکاکولا

پخش تلفظ کلمه پنجره با صدای arnika
تلفظ صوتی پنجره
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی پنجره با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پنجره

پخش تلفظ کلمه متاهل با صدای arnika
تلفظ صوتی متاهل
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی متاهل با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متاهل

پخش تلفظ کلمه تئاتر با صدای arnika
تلفظ صوتی تئاتر
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی تئاتر با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تئاتر

پخش تلفظ کلمه ترشح با صدای arnika
تلفظ صوتی ترشح
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی ترشح با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترشح

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای arnika
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی سلام با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

لیست کلمات تلفظ شده توسط arnika

تازه ترین کلماتی که توسط arnika تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای arnika گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی arnika خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .