مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط aryamadel

پخش تلفظ کلمه سشوار با صدای aryamadel
تلفظ صوتی سشوار
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی سشوار با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سشوار

پخش تلفظ کلمه کاپتوپریل با صدای aryamadel
تلفظ صوتی کاپتوپریل
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی کاپتوپریل با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کاپتوپریل

پخش تلفظ کلمه خبره با صدای aryamadel
تلفظ صوتی خبره
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی خبره با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خبره

پخش تلفظ کلمه وحدانیت با صدای aryamadel
تلفظ صوتی وحدانیت
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی وحدانیت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وحدانیت

پخش تلفظ کلمه تحریم با صدای aryamadel
تلفظ صوتی تحریم
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی تحریم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تحریم

پخش تلفظ کلمه پرش خرک با صدای aryamadel
تلفظ صوتی پرش خرک
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی پرش خرک با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پرش خرک

پخش تلفظ کلمه خوبی با صدای aryamadel
تلفظ صوتی خوبی
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی خوبی با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خوبی

پخش تلفظ کلمه گارد با صدای aryamadel
تلفظ صوتی گارد
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی گارد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گارد

پخش تلفظ کلمه مومن با صدای aryamadel
تلفظ صوتی مومن
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی مومن با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مومن

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای aryamadel
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی سلام با صدای زن
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

پخش تلفظ کلمه کوه با صدای aryamadel
تلفظ صوتی کوه
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی کوه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کوه

پخش تلفظ کلمه تئاتر با صدای aryamadel
تلفظ صوتی تئاتر
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی تئاتر با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تئاتر

پخش تلفظ کلمه کیف با صدای aryamadel
تلفظ صوتی کیف
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی کیف با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کیف

پخش تلفظ کلمه لیلا با صدای aryamadel
تلفظ صوتی لیلا
بیان شده توسط aryamadel
تلفظ کلمه ی لیلا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه لیلا

لیست کلمات تلفظ شده توسط aryamadel

تازه ترین کلماتی که توسط aryamadel تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای aryamadel گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی aryamadel خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .