مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط ghazaltavakoli1111

پخش تلفظ کلمه پرواز با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی پرواز
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی پرواز با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پرواز

پخش تلفظ کلمه زُمرد با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی زُمرد
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی زُمرد با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه زُمرد

پخش تلفظ کلمه میدونی چیه من پزشک شدم با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی میدونی چیه من پزشک شدم
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی میدونی چیه من پزشک شدم با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه میدونی چیه من پزشک شدم

پخش تلفظ کلمه هخامنشیان در ایران قدیم با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی هخامنشیان در ایران قدیم
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی هخامنشیان در ایران قدیم با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هخامنشیان در ایران قدیم

پخش تلفظ کلمه حس عجیبی دارم نمیدونم چرا با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی حس عجیبی دارم نمیدونم چرا
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی حس عجیبی دارم نمیدونم چرا با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حس عجیبی دارم نمیدونم چرا

پخش تلفظ کلمه من خیلی خوشحالم و حالم عالیه با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی من خیلی خوشحالم و حالم عالیه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه من خیلی خوشحالم و حالم عالیه

پخش تلفظ کلمه زندگی میتونه کلی تغییر بکنه با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی زندگی میتونه کلی تغییر بکنه با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه زندگی میتونه کلی تغییر بکنه

پخش تلفظ کلمه من خیلی درس می خوانم و خوشحالم با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی من خیلی درس می خوانم و خوشحالم با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه من خیلی درس می خوانم و خوشحالم

پخش تلفظ کلمه رویای من پزشکی هست با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی رویای من پزشکی هست
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی رویای من پزشکی هست با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه رویای من پزشکی هست

پخش تلفظ کلمه به نام خداوند بخشنده مهربان با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی به نام خداوند بخشنده مهربان با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه به نام خداوند بخشنده مهربان

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی سلام با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

پخش تلفظ کلمه مرتکب با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی مرتکب
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی مرتکب با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مرتکب

پخش تلفظ کلمه راننده با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی راننده
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی راننده با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه راننده

پخش تلفظ کلمه غزل با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی غزل
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی غزل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه غزل

پخش تلفظ کلمه غزل با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی غزل
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی غزل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه غزل

پخش تلفظ کلمه ورق با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی ورق
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی ورق با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ورق

پخش تلفظ کلمه بدیهی با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی بدیهی
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی بدیهی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بدیهی

پخش تلفظ کلمه خورشیدمهر با صدای ghazaltavakoli1111
تلفظ صوتی خورشیدمهر
بیان شده توسط ghazaltavakoli1111
تلفظ کلمه ی خورشیدمهر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خورشیدمهر

لیست کلمات تلفظ شده توسط ghazaltavakoli1111

تازه ترین کلماتی که توسط ghazaltavakoli1111 تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای ghazaltavakoli1111 گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی ghazaltavakoli1111 خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .