مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط mehdireza1363

پخش تلفظ کلمه کپسول اطفاء حريق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کپسول اطفاء حريق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کپسول اطفاء حريق با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کپسول اطفاء حريق

پخش تلفظ کلمه طلاق سنی با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی طلاق سنی
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی طلاق سنی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه طلاق سنی

پخش تلفظ کلمه قانون تجارت مغایره با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی قانون تجارت مغایره
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی قانون تجارت مغایره با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قانون تجارت مغایره

پخش تلفظ کلمه موضع گیری با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی موضع گیری
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی موضع گیری با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موضع گیری

پخش تلفظ کلمه تاج‌گذاری با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی تاج‌گذاری
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی تاج‌گذاری با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تاج‌گذاری

پخش تلفظ کلمه کنه با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کنه
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کنه با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کنه

پخش تلفظ کلمه چپق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی چپق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی چپق با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه چپق

پخش تلفظ کلمه الغا با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی الغا
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی الغا با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه الغا

پخش تلفظ کلمه کتابخانه با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کتابخانه
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کتابخانه با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کتابخانه

پخش تلفظ کلمه پنهان كردن با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی پنهان كردن
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی پنهان كردن با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پنهان كردن

پخش تلفظ کلمه دهان با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی دهان
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی دهان با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دهان

پخش تلفظ کلمه نادان با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی نادان
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی نادان با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نادان

پخش تلفظ کلمه بی شعور با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی بی شعور
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی بی شعور با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بی شعور

پخش تلفظ کلمه احمق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی احمق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی احمق با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه احمق

پخش تلفظ کلمه اسکل با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی اسکل
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی اسکل با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اسکل

پخش تلفظ کلمه پلشت با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی پلشت
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی پلشت با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پلشت

پخش تلفظ کلمه هشتم با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی هشتم
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی هشتم با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هشتم

پخش تلفظ کلمه anti hemorrhoid با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی anti hemorrhoid
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی anti hemorrhoid با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه anti hemorrhoid

لیست کلمات تلفظ شده توسط mehdireza1363

تازه ترین کلماتی که توسط mehdireza1363 تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای mehdireza1363 گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی mehdireza1363 خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .